miercuri, 5 ianuarie 2011

SIGILLA I.

Elemente heraldice, sigilii de regi, prinţi, demnitari şi oraşe din perioada angevină

După stingerea dinastiei arpadiene, pe tronul Ungariei urcă un personaj istoric calm, reformator al statului medieval ungar, Carolus de Anjou.(1)
Primul sigillum duplex al regelui Carolus. Foloseşte blazonul regal din timpul regelui Bela al IV-lea


Sigiliu imprimat în ceară naturală. Ø 100 mm. Suveranul ţării, şade pe tron, cu coroană şi cu însemnele puterii, doi lei s-au aşezat cuminte la picioarele lui.  KAROLUS DEI GRACIA UNGARIE DALMACIE CROACIE RAME. Legenda continuă pe dosul sigiliului: SERUIE GALICIE LODOMERIE COMANIE BOLGARIEQ REX.. Scut de formă triunghiulară, cruce dublă. Carolus a folosit acest sigiliu între anii 1301 şi 1323. (MOL, DL 1754)


Al doilea sigillum duplex al regelui Carolus de Anjou


Sigiliu imprimat în ceară naturală. Ø 110 mm. Diferenţe faţă de cel precedent: în spatele tronului se observă o tapiserie presărată cu stele, la dreapta şi la stânga câte un scut mic, triunghiular cu blazonul casei Anjou din Ungaria. Pe dosul sigiliului: câmp sigilar damascat, scut de formă triunghiulară cu cruce dublă. Deasupra scutului, de asemenea, o cruce dublă. Scutul flancat la dreapta şi la stânga  de câte un scut mic, triunghiular. Legenda : KAROLUS DEI GRA HUNGARIE DALMACIE CROACIE RAME SUIE GALICIE LODOMERIE · COMANIE BULGARIEQ REX PNCES SALERNITAN ET HONORIS AC MOTIS SCI ANGELI DNS. (Titulatură lărgită : prinţ de Salerno şi stăpân onorific peste Muntele Sant Angelo)  (MOL, DL 2078)

Sigiliul a fost folosit între anii 1323 -1330. Tiparul sigiliului s-a pierdut în timpul luptelor de la Posada. (Prepositul de Alba Regia, Endre, în păstrarea căruia se afla matricea sigilară, a pierit acolo) 


Al treilea sigillum duplex al regelui Carolus.

Sigiliu imprimat în ceară naturală. Ø 110 mm. Poziţia mâinior şi forma tronului diferă, leii nu mai apar, iar tapiseria : barat, cu flori-de-crin. Emblema : KAROLUS DEI GRA HUNGARIE DALMACIE CROACIE RAME SUIE GALICIE LODOMERIE · COMANIE BULGARIEQ REX PNCES SALERNITAN AC HONORIS AC MOTIS SCI ANGELI DNS. Pe dosul sigiliului : câmp sigilar lobat, damascat, scut de formă triunghiulară cu cruce dublă, flancat de doi dragoni. Deasupra scutului un scut mic, triunghiular cu blazonul casei Anjou din Ungaria. Sigiliu utilizat între anii 1331 – 1342. (MOL, DL  2733)

Matricea sigiliului a fost confecţionată de către gravorul Pietro de Simonis de Siena. Pentru munca sa a fost răsplătit cu o moşie la Jamnik (Slovacia)Sigiliul reginei Elżbieta Łokietkówna, soţia lui Carol de Anjou

Sigiliu imprimat în ceară naturală,  Ø 84 mm. Legenda : S ELISABETH DEI GRA HVNGAR REGIN  PRINCEPS SALERNITANA · : S ELISABETH REGINE FILIE LADIZLAI REGIS POLONIE. Tapisesia tronului presarată cu stele, la dreapta şi la stânga câte un scut mic, triunghiular cu blazonul casei Anjou din Ungaria şi acvila poloneză. Pe dosul sigiliului : o cruce dublă,  blazonul casei Anjou din Ungaria şi acvila poloneză. (MOL, DL 3137)

Elżbieta Łokietkówna a fost fiica regelui Władysław I Łokietek. Imediat după moartea lui Carolus a avut un rol însemnat în guvernarea regatului ungar, iar din anul 1370, din însărcinarea regelui Ludovic (cel Mare), a guvernat Polonia.


Primul sigilium duplex  al regelui Lodovicus de Anjou

Sigiliu imprimat în ceară naturală.Ø 110 mm. Legenda : LODOVICVS DEI GR A HUNGARIE DALMACIE CROACIE RAME SVIE GALICIE LODOMERIE · COMANIE BVLGARIEQ REX PNCEPS SALERNITANUS ET HONORIS MONTIS SCI ANGELI DNS. Pe dosul sigiliului : câmp sigilar barat şi cu flori-de-crin, scut de formă triunghiulară, cu o cruce dublă, care se sprijină pe trei movile. Sigiliul a fost utilizat între anii 1342-1363. (MOL, DL 2076)

Matricea sigilară a confecţionată de către gravorul magister Georgius fiul lui Sebastian Choi.Sigiliul (inel) reginei Elizabeta Kotromanić, soţia lui Ludovic de Anjou (anul 1381)

Dintr-un coif încoronat iese un struţ heraldic, ţinând în cioc o potcoavă. (MOL, DL 77818)Sigiliul prinţului Stephan, fratele regelui Lodovicus

Sigiliu imprimat în ceară naturală (anul 1351) Ø 80 mm. Câmpul sigilar: pe un fundal înflorit un cavaler cu armură, sabia scoasă din teacă, coif cu struţ heraldic. Legenda: S DOMINI STEPHANI .... GRACIA DVCIS TRANSSILVANI (MOL, DL 4153)

Coiful cu struţ heraldic apare şi în două ilustraţii ale cronicii Pictate: Carolus în bătălia de la  RozgonyLa Posada Carolus ”.. şi-a schimbat însemnele armelor sale cu care s-a îmbrăcat Desew,...” (2)Sigiliul palatinului Philipp Druget


Sigiliu imprimat în ceară naturală.Ø 64 mm. (anul 1324) Câmpul sigilar: Palatinul călare, armură, sabie scoasă din teacă, scut. Legenda: S PHILIPPI PALATINI IVDICIS COMANORVM OCI.........SCIPESS ET D VYVAR. (MOL, DL 40445)


Inelul palatinului Philip Drugeth
S(igillum) PH(iliphi) PALATINIPhilip Drugetti fusese tovarăşul de joacă al viitorului rege Carolus. Fiul său, palatinul Johannes Druget a fost singurul demnitar ungar care a folosit titulatura IO, „nemaiauzită” în documentele cancelariei regale ungare.
Io, Druget Palatino.....


Sigiliul palatinului Giletfi

Sigiliu imprimat în ceară naturală.Ø 70 mm (anul 1349) Câmp sigilar damascat, leu sărind pe spatelei unei vulpi, scut triunghiular, scartelat (blazonul Familiei Giletfi). Legendă : S NICOLAI GILETI PALATINI HVNGARIE ET IVDICI COMANOR (MOL, DL 3965)

În anul 1233 este menţionat un strămoş al familiei Giletfi : “Gyletus dux Sirmii C(omes) Temes filius Nicolai Palatini” 

Blazonul Familiei Giletfi (argint-roşu scarlat)Sigiliul palatinului Emericus Lackfi

Sigiliu imprimat în ceară naturală.Ø 70 mm.(anul 1373) Câmpul sigilar: dragon cu capul spre dreapta, cu aripile desfăcute, stand pe o stâncă. Legenda: S EMERICI REGNI HVNGARIE PALATINI ET IVDICIS COMANORVM. (MOL, DL 5984)

Famila Lackfi provine din seminţia cavalerului Hermann de Allemania.( Hermann a făcut parte din escorta reginei Keisla, soţia regelui Ştefan I.)


Cavalerul Herman de Allemania (Chronicon Pictum)
......................................

1. În anul 1270 Charles al II-lea d’Anjou le Boiteux se căsătorise cu Maria, fiica lui Ştefan al V-lea, regele Ungariei. Primul născut dintre copiii lor a fost Charles Martell d’Anjou. Instituţia papală îi recunoscuse legitimitatea  drepturilor asupra Ungariei, dar pe tron va ajunge doar fiul său, Carol.(La naştere a primit numele de Caroberto, care nu este comasarea numelor Carol şi Robert.) A fost singurul rege pe tronul Ungariei care nu a învăţat ungureşte.

2. Dezső Héderváry, descendentul grofului Hedrik de Hainburg. Hedrik şi fratele său Wolfger s-au stabilit în regatul ungar (cu trei sute de cavaleri) pe timpul regelui Geisa al II-lea, după anul 1146. (La Hainburg, în secolul al XII-lea într-adevăr a trăit un cavaler numit  Wolfger, din seminţia Au-Erlachi)

Blazonul Familiei Héderváry

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu