joi, 8 aprilie 2010

PARABUCH CUMANUL

                   
Stema regiunii Kiskunság/Mica Cumania
(Protocolul căpitanului regiunii, 1727 - 1761)

Numele comesului Parabuch apare pentru prima dată în anul 1266. [vezi textul complet : COMITATUS TIMISIENSIS] Pentru servicii deosebite aduse regelui şi pentru fidelitatea arătată faţă de tânărul rege, mai ales cu ocazia unor legaţii şi negocieri periculoase cu cumanii, Parabuch a primit sub formă de donaţie din partea viitorului István al V-lea (junior rex-coregent până în anul 1270) mai multe posesiuni : pământul numit Kuke de pe teritorul cetăţii Caraş, feudele numite Wolter şi Belan aparţinând cetăţii Kewe, pământul numit Rety al cetăţii Tymes, precum (contra cost) şi pământul numit Popth (azi Bobda) care se află în comitatul Tymes şi din care jumătate a fost al oamenilor cetăţii Tymes, iar cealaltă jumătate a fost al udvornicilor regali (udvarnicorum=udvarnok=curteni)

Un voinic cuman. (Pictură murală din secolul al.XIV-lea, biserica parohială din Veľká Lomnica, Slovacia)

Cine au fost acei udvornici ? Unul a fost Keyran, domnul cumanilor de genere Borechol, care a primit jumătatea acelei feude, Popth, de la Béla al IV-lea, tatăl lui István junior rex. Acum Keyran, cu consimţământul celor doi fii ai săi, cu ştirea rudelor (videlicet : Illan, Iardar, Michi, Chibuk Ona, domni ai cumanilor) şi cu permisiunea, consensul, şi voinţa regelui, îi vinde lui Parabuch jumătate din jumătatea sa pentru 40 de mărci (o marca ad pondus Hungariae=233.3533 gr. Ag.) Comitele Parabuch achită integral, în prezenţa regelui, valoarea pământului. Mai primeşte „duas terras..” numit Temerken aproape de râul Mureş în Comitatul Arad, care a fost - „este permis a şti” - în folosinţa ismaeliţilor (arabi?) Muk Grecul şi Mike, decedaţi fără urmaşi. Asemenea pământul Fulgudus (azi Şiria) din Comitatul Cenad.

În document mai este consemnată dorinţa comitelui Parabuch ca denumirile vechi şi adânc înrădăcinate ale moşiilor încredinţate lui, în viitor să-i poarte numele. Presupun, dorinţa i-a fost ascultată dacă ne gândim la numele lcalităţii Paripás-Parabuc (azi Ratkovo, Novi Sad).

(În 1300 Capitlul din Cenad transcrie acest act de donaţie la cererea fiului comitelui Parabuch. Este ultimul act cunoscut din epoca arpadiană, emis de Capitlul din Cenad. Muzeul National Maghiar, Budapesta)


                                 
Cetatea Kevevára/Kovin, Vojvodina

În 1268 auzim din nou de comitele Parabuch, când tot prin donaţie regală a intrat în posesia satului Meger (azi Nagymegyer, Veľký Meder, Slovacia) „..terram Meger iuxta Wagh Comiti Parabuch confert. ” Din document mai aflăm că Parabuch făcea parte din ginta Katpan, a dobândit titlul de comes prin moştenire şi cedează o parte din această moşie fiului său Hyssopus. (Arhivele Nationale ale Ungariei - kamarai levéltár, fasc. 1532. N°. 3.) Lupta Sfântului  Ladislau cu căpitanul cumanilor
(Acta Sanctorum pictis imaginibus adornata 1320/1340)


Dintr-un act de vânzare-cumpărare, încheiat în anul 1288 şi emis de Capitlul din Cenad, aflăm numele celor doi fii ai lui Keyran de genere Borechol. Vchugan şi Iuanchuch au vândut partea lor din feuda Popth, numitului Johann, fiul lui Petre de genere Mena pentru 15 mărci. De faţă a fost (şi nu a avut obiecţii) Stephan, fiul comitelui Parabuch, vecin megieş.

Capitulum Ecclesie Chenadiensis omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris noticiam presencium habituris salutem in Domino sempiternam. Ad vniuersrum noticiam harum serie volumus peruenire : quod Vchugan et Iuanchuch filij Keyran de genere Borechol, simul cum commetaneo impsorum Stephano filio Comitis Parabuch coram nobis personaliter constitute ab una parte; Johanne filio Petri de genere Mena ex altera; ijdem Vchugan et Iuanchuch partem terre Popd iure ipsos contingentem, que patri impsorum a Bela felicis recordacionis Rege Hungariae fuerat collata et donata, dixerunt vendidisse Johanni memorato pro quindecim marcis, quas ab eodem professi sunt plenary recipisse, commetaneo suo Stephano predicto in nullo cntradicente.Vt igitur huius uendicionis series rata et firma perseueret;nec eciam per aliquem cognatorum vel consanguineorum ipsorum, vel per aliquos extrancos in irritum posit reuocari, ad instanciam parcium presentes concessimus litteras sigilii nstri munimine roboratas.
Datum anno Domini millesimo ducentesimo LXXX° octano.
Agustino Prepsito Ecclesie Sancti Saluatris, Petro Cantore, Gregorio Custode, Symone Archidiacono de Carasu, Paulo Archidiacono de Kewe, Sebastiano sacerdote, et alijs existentibus”


(Codex diplomaticus Arpadianus continuatus IX.)Ladislau zis Cumanul  (Chronicon Pictum)

Acest fiu al lui Parabuch, Stephan se implică într-o ceartă cu Paul, fiul comitelui Ivanka de Vgal şi este omorât de acesta. Ginta lui Parabuch vrea, pretinde şi promite răzbunare prin lege, însă regele I. Carol Anjou (la naştere a primit numele de Caroberto) ordonă de la Visegrád “pace eternă” şi împăcare între părţi, iar Paul fiul lui Ivanka va plăti 50 de mărci comitelui cuman pentru a-şi “răscumpăra” fapta.Nos Karolus dei gracia Rex Hungarie memorie commendantes significamus tenore presencium quibus expedit universis. Quod magistro Paulo filio Comitis Ivanka de Vgal prothonatario magnifici viri Comitis Pauli Judicis Curie nostre ab una parte. et Comite Paraboh Comano parte ab altera coram nobis propriis eorum in personis constitutis propositum extitit per eosdem communiter et relatum: ut ipsi super morte Stephani filii ipsius Comitis Paraboh per ipsum magistrum Paulum, ut dicebant, casualiter perpetrata, discreti viri magistri Thatamery Albensis Ecclesie Prepositi, auleque nostre Vicecancellary, magnificorum vivorum Demetrii magistri Tavernicorum nostrorum, Thome Woyvode Transylvani, Mykch Bani totius Sclavonie, prefati Comitis Pauli Judicis Curie nostre magistri Nicolai Comitis Posoniensis, Thome filii Petri Castellani de Choukakw, et aliorum proborum virorum induccionibus intervenientibus, ut omnis rancoris. dissessionis, discordie et invidie fomes de medio ipsorum, radicibus evulsis, extirpata sopiatur et eterno pacis favore, ac sincere dileccionis ablevamine amodo in futurum, utpote pacis alumpni corda conciliantes turbata, valerent se mutua vicissitudine amplexari: taliter ad perpetue pacis unionem devenissent, et devenerunt coram nobis, quod pretactus Magister Paulus de Wgal pro morte dicti Stephani filii ipsius Comitis Paraboh quinquaginta marcas partim in denariis pro tempore currentibus, et partim in estimacione condigna in octavis festi Purificacionis beate Virginis nunc venturis, in presencia Capituli Budensis prelibato Comiti Paraboh solvere teneretur; idemque Comes Paraboh ipso die dicte solucionis, proximiores cognatos suos et generaciones aut propriis eorum in personis in presencia dicti Capituli statuere, aut pro eisdem cum sufficientibus procuratoriis litteris comparere teneretur, qui unacum ipsis proximis suis super initerempcione ipsius Stephani penitus et in toto ipsum magistrum Paulum semper et ubique expeditum reddere, et super ipsa expedicione litteras dicti Capituli Budensis emanari facere teneretur magistro Paulo prenotato, ut ad hoc spontanea et sua bona voluntate idem Comes Paraboh se obligavit in presencia nostre maiestatis. Nec hoc volumus silencio pertransire, ut in premissa solucione regni nostri consvetudo ab antiquo approbata, ut partes voluerunt, debet observari. Datum in Wyssegrad in vigilia beati Laurencii martyris (9 august) anno domini M° CCC° XXX° secundo.”

(Arhiva Capitlului din Buda, 1333.no.21)


Cumani la curtea lui Ludovic de Anjou (Chronicon Pictum)

Cumanul Parabuch a trăit până la o vârstă foarte înaintată. Pe data de 4 septembrie 1333 era încă în viaţă. Pentru a primi suma de 50 de mărci s-a prezentat personal în faţa capitlului din Buda, însoţit de rudele sale : Kunchegh fiul lui Wanchuk, Buzkan fiul lui Arbuz şi Tatar fiul lui Vgudey.

Capitulum Ecclesie Budensis universis Christi fidelibus presentibus, pariter et futuris salutem in salutis largitore. Ad universorum noticiam harum serie volumus pervenire. Quod cum secundum continenciam litterarum Serenissimi principis domini Karoli dei gracia Illustris Regis Hungarie composicionalium, seriose presentibus nostris litteris inferius insertorum, magister Paulus filius Comitis Ivanka de Vgal prothonotarius magnifici viri Comitis Pauli Judicis Curie domini Regis pro morte Stephani filii Comitis Paraboh Cumani, quinquaginta marcas partím in denariis pro tempore currentibus, et partim in estimacione condigna in octavis festi Purificationis beate Virginis coram nobis eidem Comiti Paraboh solvere, idemque Comes Paraboh ipso die solucionis proximiores cognatos suos et generaciones, aut propriis eorum in personis statuere, aut pro eisdem cum sufficientibus procuratoriis literis coram nobis comparere, et una cum ipsis proximis suis super interemptione ipsius Stephani filii sui prenotati penitus et in toto ipsum magistrum Paulum semper et ubique expeditum reddere, et super ipsa expedicione literas nostras eidem magistro Paulo emanari facere debuissent. Tandem ipsis octavis festi Purificacionis beate Virginis advenientibus, Demetrius clericus notarius et serviens ipsius magistri Pauli pro eodem domino suo cum procuratoriis dicti Comitis Pauli Judicis Curie Regie ad nostram accedens presenciam, pretactam summam pecunie quinquaginta marcarum partim in denariis, et partim in estimacione condigna memorato Comito Paraboh, una cum Kunchegh filio Wanchuk, Buzkan filio Arbuz et Tatar filio Vgudey proximioribus cognatis et generacionibus suis, personaliter astanti, in persona prefati Magistri Pauli plenarie persolvit coram nobis; sicque ipsa pecuniaria solucione facta, idem Comes Paraboh, Kunchegh filius Wanchuk, Buzkan filius Arbuz, et Tatar filius Vgudey, coram nobis propriis eorum in personis astando, pretactum magistrum Paulum de Vgal, racione dicte mortis prefati Stephani filii ipsius Comitis Paraboh confessi extiterunt expeditum reddidisse, et coram nobis reddiderunt penitus et per omnia absolutum; obligantes se coram nobis, ut si aliqui ex proximis cognatis et generacionibus ipsorum predictum magistrum Paulum de Vgal, temporis in curriculo quovis modo, pretextu dicte mortis ipsius Stephani impetere attemptarent, prefati Comes Paraboh, Kunchegh filius Wanchuk, Buzkan filius Arbuz, et Tatar filius Vgodey, ipsum magistrum Paulum semper et ubique expedire et liberare tenerentur propriis eorum laboribus et expensis; ad quod se iidem Comes Paraboh, Kunchegh, Buzkan et Tatar coram nobis obligarunt. Tenor autem ipsarum literarum Regalium composicionalium per ipsum Comitem Paraboh nobis exhibitarum talis est:

Nos Karolus dei gracia etc.

Nos igitur ad instantem peticionem predicti Comitis Paraboh et suorum proximorum cognatorum predictorum presentes litteras nostras privilegiales super expedicione dicte mortis prefati Stephani filii Paraboh pendentis sigilli nostri munimine eidem magistro Paulo filio Comitis Ivanka de Wgal duximus concedendas. Datum per manus discreti viri magistri Ladizlai Lectoris Ecclesie nostre. quinto die octavarum festi Purificacionis beate Virginis predictarum. Anno domini millesimo CCC° XXX° tercio. Demetrio Cantore, Jacobo Custode, Posonio, Petro quondam decano, Petro Syculo, Johanne et altero Johanne ac Jacobo magistris ceterisque Canonicis iugiter deo famulantibus, et devote.
(Publicat: Véghelyi Dezső 1870. -Körmendi ltár. Acta antiqua. Seregélyes No 99. Alm. 3. lad. 2.)


Un comentariu:

  1. Din pacate latina nu e punctul meu forte si sunt tare frustrat ca nu e (sau este?) un program automat de traducere latin-roman:)
    Altfel, multumim ca ne prezinti niste episoade practic necunoscute de istorie...

    RăspundețiȘtergere