duminică, 24 iulie 2016

Contrar legendelor...Maestru necunoscut : portretul lui Vlad Ţepeş, cca.1575-1595 (Castelul Ambras, Tirol, Austria,  semnat ST pe nasturele de jos).

Vlad Ţepes avea o bună libertate de mişcare în timpul şederii sale în Ungaria. I s-a cedat o casă în Pesta, primea subsidii, iar după 1474 documentele ne arată că avea în proprietate o casă la Pécs.


Matia Corvin, regele Ungariei, porunceşte lui Toma Altemberger, primarul Sibiului, să achite cu titlu de subsidiu lui Drakwlya suma de 200 de florini proveniţi din tricesimă sau veniturile cămării din Baia de Arieş (1), şi “chitanţa” lui Vlad Ţepeş de primire a sumei. (ANS, UII, Nr. 365)

”Noi Ladislaus Dragkwlya voievod al părţilor Transalpine notificăm şi recunoaştem public……Nos Ladislaus Dragkwlya vaivoda partium Transalpinensium notificamus et recognovimus publice per praesentes quibus incumbit universis, quomodo spectabilis vir magister Thomas Altemberger magister civium civitatis Cibiniensis in sua et aliorum civium civitatis praedictae et Brassowiensis personis ad rationem arendationis vigesimae ad literatorium mandatum gratiosissimi domini nostri regis ducentos florenos Vngariales effective nobis dedit et assignavit. Super quibus ducentis florenis dictum magistrum civium et consules praedictarum civitatum liberos reddimus et per omnia absolutes harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datis in Bolkach in festo Colomani martyris, anno domini MoCCCCo LXXV. “


..............................................................................
1..”Mathias dei gratia rex Hungariae, Bohemiae et cetera. 
Prudens et circumspecte fidelis nobis dilecte. Mandamus tibi, quatenus statim receptis praesentibus de pecuniis tricesimalibus vel de proventibus camerae Offenbanya fideli nostro Drakwlye ducentes florenos pro subsidio dare debeas ad rationem nostram Et aliud sub nostra gravissima indignatione facere non praesumpmas. Praesentes autem, quas etiam pro maiori securitate tua propriae manus nostrae scripto signavimus, facta restitutione eorundem ducentorum florinorum pro tua expeditione apud te conserves. Datum Budae in festo beati Mathei apostoli et evangelistae, anno et cetera LXXmo quinto, regnorum nostrorum Hungariae et cetera anno XVIImo, Bohemiae vero septimo. Mathias rex manu propria.” (ANS, UII, Nr.361)


Ineu, 13 iunie 1693


“Lista de inventar întocmit în zilele 28 şi 29 mai 1693, cu armamentul, muniţiile şi materialele de luptă găsite în cetatea Ineului, în ziua ocupării acesteia.


Ineu, 1933 – cetatea şi ruinele geamiei 

Astfel sunt:
Tunuri metalice 38 de buc., turnate din bronz şi fontă
Dispozitiv de tragere 1 buc.confecţionat din metal (de 2 livre)
Dispozitiv de tragere 1 buc.confectionat din metal (de 0,6 livră)
Dispozitiv de tragere 1 buc.confecţionat din metal (de 4 livre)
Clopot de 6 centenarius/majă 1 buc.
Praf de puşcă turcesc 200 de măji, fitil 10 măji; Plumb 20 de măji;


Ineu, 1750

Ghiulele de diferite mărimi 1500 de buc.; Ghiulele de 3 livre 762 de buc.; Sape 55 de buc.; Cozi de unelte 162 de buc.; Grenade (din metal, sticlă, şi ceramic) 1500 de buc.; Contragreutăţi de 60 livre 10 buc.; Bombe de 10 livre 9 buc.; Unelte pentru săpat şanţ, din metal (lăsate în urmă de turci) 2.080 de buc.; Lopeţi din lemn 900 de buc.


Inventarul publicat în ziarul “Ordentliche Wöchentliche Post” München, 26 iunie 1693, nr.XXVI - online aici:

Saci turceşti cu nisip 350 de buc; Ghiulele de 12 livre pentru lanţ (bici de luptă?) 200 de bucăţi; Arcuri turceşti 200 de buc.; Roţi pentru tunuri 10 buc.; Ţesătură din bumbac 9 măji; Bombă metalică de 40 de livre 1 buc.; Grenade din metal 60 de buc; Funii lungi 15 buc.; Spade 600 de buc.; Făclii 156 de buc.; Coroane incendiare 24 de buc.”


marți, 3 septembrie 2013

CETATEA TIMIŞOARA

Timişoara, 6 decembrie 1686. Inventarul făcut pieselor de artilerie, stocului de muniţii şi materiale, şi descrierea şanţurilor de apărare.


Tun şi mortier, 1740 (HStAM Karten WHK 43/13b)

Kolumburna (tun mobil pe afet, de calibru relativ mic) – 16 buc.; balyemez (tun de asediu, obuzier de calibru mare) – 3 buc.; şahî (tun uşor de câmp) – 16 buc.; şayka (tun uşor, aflat pe vasele flotilei de pe Dunăre) – 3 buc.; havan (mortier) – 6 buc.; enik (tip neprecizabil) – 4 buc.; saçma (tip neprecizabil) – 2 buc.; muschete – 8 buc. 


Tun de 3 livre, 1814 (HStAM Karten WHK 44/17) 

Piese de artilerie grav avariate sau complet distruse: şayka – 2 buc.; kolumburna – 1 buc.;şahî – 3 buc.; muschetă – 1 buc. 


Haubitze (obuzier, între tun şi mortier) de 13 livre, 1791 (HStAMKaren WHK 43/8a)

Praf de puşcă – 750 kantar (1 kantar=cca.56 kg.); glonţ de puşcă – 350 kantar; fitil – 108 kantar; puşcă – 1346 buc.; arc – 402 buc.; săgeată – 11.760 buc.; scut – 286 buc.; bombă de mână (grenadă) – 5.156 buc.; proiectil pentru mortier 10.547 buc.; lance – 578 buc.; târnăcop – 1242 buc.; cazma – 1425 buc.; torţă – 50 buc.; răşină – 32 kantar; ulei de nucă – 16 kantar; gudron – 2 kantar; pâslă – 123 buc.; piele prelucrată – 49 buc.; ceară – 5 kantar, baltag – 97 buc.; sapă – 150 buc.; ferăstrău – 24 buc.; frânghie – 97 buc.; sac pentru praf de puşcă – 300 buc.; cupru – 12 katar; cuie – 15 kantar; sfredel – 50 buc.; dispozitiv de împletit funie – 1 buc.; sfoară – 15 okka (1 okka=1282 gr.);  sfoară groasă –10 okka; răşină –1/2 kantar; praf de puşcă neagră – 450 kantar (fabricat în atelierul cetăţii la comanda statului). Se va completa stocul la următoarele materiale: dispozitiv de aprindere  cu – 11.000 buc.; ţesătură din bumbac cu 150 zira (1 zira=cca 70 cm.); răşină cu – 10 okka; aţă de bumbac cu – 3 okka; fir de mătase cu – 3 okka; 100 de garniture pentru pompe din fier; talaş – 5 okka.


Mortier de 30 livre, 1790 (HStAM WHK 43/10a)

Şanţuri de apărare din interiorul cetăţii sunt trei: primul are o lungime de 550 zira, al doilea 100 zira iar al treilea are lăţimea de 20 zira.


Şanţuri de apărare din exteriorul cetăţii (sunt 5): între poarta Cocoşului (Horos kapusu) şi poarta de vest sunt două, lungimea acestiora este de  3125 respectiv 3325 zira, lăţimea lor este de 25 zira. Următoarele doua şanţuri se găsec în partea oraşului, în fata aşa numitului Şanţ Negru (Siiah tabiesi) şi în faţa Porţii de Apă (Su kapusu), lungimea acestora este de 2850 zira.

(Sofia, Biblioteca Naţională, Fond 302 A, a. e. 43, p. 1-3)

duminică, 14 iulie 2013

FAMILIA MOCIONI


Foeni, mausoleul familiei Mocioni

Familia Mocioni
Familia Mocioni (varianta maghiară Mocsonyi) se numără printre familiile de frunte macedoromâne din Ungaria. Membrii acestei familii, alături de mulţi alţi macedoromâni întreprinzători, s-a integrat în viaţa economică a Ungariei şi Austriei. Au creat întreprinderi comerciale prospere, au pătruns, prin căsătorii, în rîndurile nobilimii din cele două ţări.
“Fapt istoric incontestabil, ce rezultă dintr-un arbore genealogic de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, e însă că un “Constantinus Motsonyi”, presbiter greco-neunit a venit, în anul 1747, din Macedonia în Ungaria şi a murit la Pesta în etate de 110 ani.
Preotul Constantin Mocioni a avut – ne informează geneologia – 5 fii, dintre care numai doi sunt amintiţi cu numele: Andrei, înnobilat şi Mihaiu, cari “pe lîngă numele de Motsonyi” îl poartă şi pe cel de “Popovits” , pentru că tatăl lor a fost preot.
Cunoaştem, însă, şi pe al treilea fiu al preotului Constantin Mocioni, cu numele Petru, care nefiind probabil, căsătorit, prin testamentul său din 14 aprilie 1759, l-a instituit drept moştenitor universal al său pe fratele mai mic, Andrei, cu obligaţia să-i dea bătrînului lor tată, cît timp va trăi, “una sută florini anual” şi să împlinească următoarele legate pioase:
Spitalului din Pesta: 100 fl.
Bisericii parohiale din Pesta: 100 fl.
Bisericii Sf.Gheorghe din Pesta: 100 fl.
Bisericii din Ierusalim: 100 fl.
Bisericii Sf.Munte din Turcia: 100 fl.
Bisericii Sf.Atanase din Moscopolea, locul său de naştere: 100 fl.
Şcoalei de acolo: 100 fl.
Testamentul s-a publicat în Senatul din Pesta la 3 nov. 1775, cînd – probabil – a decedat testatorul.”
Fiii preotului Constantin Mocioni au găsit în capitala Ungariei un teren prielnic profesiunii lor de comercianţi. Făcînd negoţ în stil mare, prin iscusinţa şi hărnicia lor au ajuns la o bunăstare materială, numărîndu-se printre fruntaşii breslei neguţătoreşti şi printre membrii de seamă a coloniei macedoromâne din Pesta. Familia Mocioni a avut 17 case în capitala Ungariei. 
Mihai şi Andrei, fiind căsătoriţi, sînt străbunii celor două linii, înnobilate separat, în care se ramifică familia Mocioni, la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. Familia se scindează în două ramuri, una la Pesta, cealaltă în Ungaria de Nord la Miskolc şi Tokaj.
Creîndu-şi treptat o situaţie, Andrei întemeietorul liniei Mocioni de Foeni , a cerut, în 1780, şi a obţinut de la împăratul Iosif al II-lea moşia Foen din Banat, ca donaţie mixtă adică plătită în parte şi cu bani.
“În 1782, înainte de a primi confirmarea înnobilării sale, Andrei a fost împuşcat de un necunoscut, în timp ce se afla în casa administratorului său. Ca atare diploma de înnobilare, în cadrul căreia se stipulau drepturile de care urmau a se bucura descendenţii lui Andrei , inclusiv acordarea domeniului Foen, a fost emisă pe numele soţiei sale, Ecaterina Mocioni, născută Cojoca (care a trăit pînă în 1824) şi fiilor săi. Eliberată la 28 februarie 1783, diploma a fost înregistrată, conform obiceiului, în 9 august acelaşi an la capitlul din Cenad şi reconfirmată de împăratul Francisc I al Austriei la 10 mai 1805 prin emiterea unei noi diplome. Pentru recunoaşterea publică a drepturilor înserate, această nouă diplomă, a fost publicată la 6 august 1827 în comitatul Torontal şi la 21 aprilie 1828 în comitatul Caraş.”
Membrii celei de-a doua ramuri a familiei, al cărui prim reprezentant a fost Mihai Mocioni, şi-au avut îndeobşte sediul la Tokaj şi au fost înnobilaţi ca armalişti (adică fără donaţiunea unei moşii şi fără predicat) la 1 iunie 1798. Diploma a fost emisă sub semnătura împăratului Francisc I. Mihai Mocioni a posedat o avere considerabilă, situîndu-se printre fruntaşii breslei negustoreşti din colonia macedoromână din Pesta.
“ În anul 1761 se căsătoreşte cu Eva de Kefala, aparţinînd aceluiaşi grup etnic, cu care va avea 16 copii, din care în viaţă vor rămîne 8. Existenţa familiei s-a desfăşurat în limitele tradiţiei la care toţi ţineau foarte mult.
Mihai a cumpără proprietăţi şi case la Tokay, lîngă cele ale socrului său, unde s-a şi mutat, a făcut negustorie, a frecventat societatea aromână (două din fetele sale se mărită, una cu Naum Dera iar a doua cu Pellenga Diamandi). Între ei au vorbit în dialect, însă au cunoscut, cum este şi firesc, limba maghiară.”
Familia Mocioni (însumînd 48 de membri, reprezentînd, în timp, 7 generaţii) a jucat un rol de frunte în viaţa românilor din Ungaria, fiind cunoscută, ca una din cele mai prestigioase familii româneşti din Budapesta. Prin activitatea lor, membrii familiei au intrat în istoria naţional-politică a Banatului. Ei au condus viaţa politică a românilor de aici timp de opt decenii. Mocioniştii au jucat în Banat un rol asemănător cu cel al Goleştilor în Ţara Românească şi al Hurmuzakeştilor în Bucovina.


Dr.Maria Berényivineri, 5 iulie 2013

ANGELA BABEŞ CU FAMILIA SAVincenţiu Babeş, de origine din Banat, a fost jurist, politician şi jurnalist, fondator al Partidului Naţional Român din Ungaria şi parlamentar în Ungaria timp de treizeci de ani. Vincenţiu Babeş avea legături trainice şi cu cercurile progresiste din România: a fost membru fondator al Academiei Române şi colaborator al mai multor reviste române de prestigiu. A avut o familie mare. Din cei nouă copii ai familiei Babeş, următorii au realizat o carieră ştiinţifică demnă de atenţie: Aurel (1852-1925), Victor (1854-1926), Emil (1858-1917) şi Angela (1856-1930). 

Angela Babeş a terminat farmacologia la Universitatea din Budapesta şi a trăit cu familia la Gödöllő, fiind bună prietenă cu Sissi, Elisabeta, regina Ungariei. Tânăra inteligentă, foarte arătoasă, călăreaţă desăvârşită, era un deosebit partener de conversaţii, avea cunoştinţe solide atât din ştiinţele reale, cât şi din cele umaniste. Angela avea acces la curtea vieneză prin intermediul împărătesei Sissi, însuşi Franz Josif îi acorda adesea atenţie. Dr.Maria Berényi

marți, 2 iulie 2013

ISTORIA STRĂZII “ PORUMBELULUI” DIN BUDAPESTA


Grecii şi macedoromânii din Pesta şi-au construit biserica de pe malul Dunării, aceasta devenind una dintre clădirile cele mai renumite din Pesta. Cele o sută şaptezeci şi nouă de familii de greci şi macedoromâni, care au donat bani, la sfârşitul secolului al 18-lea, pentru construirea bisericii, aparţineau păturii celei mai bogate din oraş, făcuseră averi fabuloase din comerţul pe Dunăre. Această ilustră colonie, de altfel, număra mai mult de şase sute de suflete. Aceşti ortodocşi şi-au fondat parohia în 1788, cu numele de Graeco-valachica comunitatis Pestiensis.Locotenenţa şi-a dat acordul pentru construirea bisericii în 1790. Sub conducerea bogatului negustor macedoromân Dumitru Arghir s-a cumpărat terenul de la piarişti, aflat în strada numită pe atunci Kis. Aici se afla, până în 1937, Curtea grecească, centrul grecilor din Pesta. Planurile de construcţie ale bisericii au fost întocmite de Jung József. Locotenenţa a interzis construirea unor turnuri prea înalte, de aceea, iniţial, turnurile bisericii se terminau în nişte piramide plate. Piatra de temelie a fost depusă în 1791, dar construcţia nu a durat, aşa cum era prevăzut, numai trei ani, ci, din cauza unor dispute de decont ale comunităţii greceşti, nu a fost finalizată decât după zece ani. Sculpturile în lemn de o rară frumuseţe, ca, de exemplu, iconostasul din altar, au fost executate de Joannovics (după alte surse, Jankovitz) Miklós, unul dintre maeştrii cei mai renumiţi ai sculpturii baroce în lemn. Artistul s-a născut pe insula Naxosz - aşa cum el ne informează prin siglele cu care şi-a semnat opera, dar lucra de o bună vreme în Ungaria, mai întâi în regiunea Szerém, iar apoi la EgerEl a sculptat deasupra porţilor împărăteşti ale iconostasului şi doi porumbei, simbolizând acordul total dintre credincioşii greci şi cei macedoromâni. Ulterior însă, o aprigă ceartă s-a iscat din cauza acestor porumbei şi, în 1806, episcopul din Buda a dat ordin ca porumbeii să fie îndepărtaţi, spunând că nicio sculptură nu îşi are locul într-o biserică ortodoxă. Perechea de porumbei se află astăzi la Miskolc, la muzeul artei bisericeşti ortodoxe. Dar porumbeii au devenit atât de faimoşi, încât un negustor grec care vindea postavuri în strada Kis, unde se afla acea Curte grecească, şi-a ales ca firmă un porumbel şi, nu peste mult timp, chiar şi strada a fost denumită de către locuitorii din Pesta strada Porumbelului (Galamb), cum se numeşte şi acum.

Dr.Maria Berényivineri, 28 iunie 2013

TURNEUL LUI FRANZ LISZT ÎN TRANSILVANIA ŞI MOLDOVA (1846-1847)În cadrul „Zilei sectorului II”, Autoguvernarea de Naţionalitate Română din acest sector al Budapestei, în 15 iunie 2013 a organizat programul cultural intitulat „Relaţii muzicale româno-maghiare”. 

În cadrul acestui program cultural Maria Berényi a enumerat pe scurt o cronologie a relaţiilor muzicale româno-maghiare. Din acestea s-a prezentat cîteva aspecte. Maria Berényi a subliniat că în cadrul acestui program este, credem, prilejul cel mai potrivit pentru a evoca turneul pe tărâmuri româneşti al compozitorului şi pianistului Franz Liszt, desfăşurat în perioada 2 noiembrie 1846-24 ianuarie 1847. Liszt avea, aşadar, 35 de ani şi se afla în plină efervescenţă creatoare atunci când a susţinut nu mai puţin de 19 concerte în săli de festivităţi şi palate din Timişoara, Lugoj, Arad, Sibiu, Cluj, Aiud, Bucureşti şi Iaşi. Publicul l-a aclamat îndelung şi l-a tratat ca pe un rege. 

Cornelia Nemeş a dat citire câtorva fragmente din relatările de presă despre acest turneu al lui Franz Liszt care a început în Banat, primul său concert având loc la data de 2 noiembrie 1846, la Timişoara. În sala festivă a Palatului Municipal, pianistul a interpretat următoarele bucăţi muzicale: Andante din Lucia din Lamermoor (Donizetti-Liszt), Fantezie din opera Norma (Bellini-Liszt), Andante cu variaţiuni deLuwig van Beethoven, Ave Maria şi Regele ielelor de Franz Schubert, Fantezie pe cântece maghiare de Fr. Liszt şi Marşul lui Rákóczy, în prelucrarea sa. A urmat recitalul din 4 noiembrie, ţinut la Teatrul Municipal din Timişoara, cea mai mare sală din oraş, iar repertoriul abordat a cuprins lucrările: Uvertura la opera Wilhelm Tell, de Gioacchino Rossini, Păstrăvul, de Franz Schubert, Hexameron, de Franz Liszt, Variaţii de bravură pe o temă din Puritanii de Vicenzo Bellini, o mazurcă şi o poloneză deFrédéric Chopin, Fantezie pe cântece maghiare de Franz Liszt şi, la final, Marşul lui Rákóczy. Succesul a fost deplin. Liszt a primit nenumărate buchete de flori, o cunună din lauri dar şi poezii tipărite. Au urmat concertele de la Lugoj, din 5 şi 7 noiembrie, unde, iarăşi, triumful a fost total.
Al treilea oraş în care a concertat Franz Liszt a fost Arad, iar drumul de aproximativ 60 de km dintre Lugoj şi Arad, a fost parcurs în trăsură. La marginea oraşului, artistul a fost aşteptat de o mulţime impresionantă, care l-a primit în urale, oferindu-i diploma de onoare a oraşului. În cinstea sa, a fost înălţat un arc de triumf, iar la trecerea trăsurii pe sub el corurile de bărbaţi au cântat imnuri. În Arad, Franz Liszt a concertat de două ori, la 8 şi 10 noiembrie 1846, în sala festivă a hotelului „Crucea Roşie”. La intrarea în clădire, Liszt era aşteptat de o orchestră militară care a interpretat o serenadă, un cor bărbătesc care a cântat imnuri, iar în camera sa de hotel pianistul era aşteptat de o orchestră de muzică populară, care a interpretat melodii tradiţionale din folclorul local. Repertoriul a fost identic celui din Timişoara; la fel şi primirea, şi succesul. Pianul la care a cântat Franz Liszt se află şi la ora actuală în Muzeul Teatrului din Arad.
La 17 noiembrie, talentatul virtuoz a concertat pentru a treia oară la Timişoara, spectacolele sale fiind susţinute în scop caritabil: de pe urma spectacolelor, săracii din oraş au primit 400 de fiorini, „Asociaţia muzicanţilor din Timişoara” – 200 de fiorini, iar 100 de fiorini au fost dedicaţi construirii unei şcoli. Alături de Liszt, a urcat pe scenă şi violonistul timişorean Mihail Jáborsky. Succesul reprezentaţiilor sale în cele trei oraşe a fost atât de mare, încât până şi pianistul a fost profund impresionat, aşa cum o arată el însuşi în scrisoarea adresată lui Anton Augusz: „În călătoria mea prin Banat am fost atât de fantastic sărbătorit cum nu poate visa niciun artist, iar toate s-au desfăşurat astfel că nici în vis nu mă aşteptam la un asemenea succes şi la o asemenea sărbătoare... Mi s-a întâmplat aceasta, întocmai ca şi burghezului gentilom, care făcea proză fără ca habar să fi avut”.
Cea de-a doua etapă a turneului lui Franz Liszt pe meleagurile româneşti, etapa ardeleană, s-a desfăşurat în intervalul 20 noiembrie-8 decembrie 1846 şi a cuprins oraşele Sibiu, Cluj şi Aiud. Şederea la Sibiu i-a oferit lui Liszt răgazul necesar de a se apuca să lucreze la Rapsodia română. Tema horei din compoziţie poartă denumirea de Hermannstaedter, adică, „de la Sibiu”. Bucata muzicală a fost găsită în muzeul de la Weimar, într-o copie întocmită de compozitorul Raffi. Onoarea de a fi descoperit-o – mai întâi copia, apoi şi originalul – la începutul anilor 1930 i-a revenit muzicologului şi diplomatului român Octavian Beu. Acesta a început investigaţia în urma unui îndemn venit din partea compozitorului maghiar Bartók Béla; acesta îl atenţiona pe Octavian Beu într-o scrisoare din 5 noiembrie 1930 asupra prezenţei lucrării într-un volum colectiv, în care se mai aflau încă alte 15 rapsodii, volum aflat la muzeul „Franz Liszt” din Weimar.
La 24 noiembrie, Franz Liszt părăsea Sibiul îndreptându-se spre Cluj. Va concerta în oraşul de pe Someş la 26 şi 29 noiembrie, apoi la 3 şi la 6 decembrie 1846. Presa clujeană a timpului a zugrăvit în paginile ei trăsătura dominantă a acelor zile: entuziasmul debordant pe care i l-au arătat marelui virtuoz locuitorii oraşului. După cel de-al treilea concert, desfăşurat în Teatrul Vechi, în scop de binefacere, muzicianul a fost dus acasă de o mulţime în delir, având torţe aprinse, cântând şi strigând urale. Mulţimii entuziaste i s-a adăugat şi un taraf de lăutari, care a cântat în cinstea pianistului câteva melodii populare. Din banii adunaţi, Franz Liszt a dăruit Conservatorului de Muzică, grădiniţei de copii şi săracilor din Mănăştur câte 200 de florini. Redăm impresiile unui clujean, Pakei Lajos, în urma primei reprezentaţii a marelui pianist, aşa cum figurează ele în scrisoarea din 28 noiembrie 1846: „Am fost alaltăieri... la concertul «Regelui pianului»; nu ştiu ce să scriu despre dânsul, cum să pot exprima acea perfecţiune artistică la care Liszt a înălţat instrumentul... Reduta era ticsită... şi toţi au fost ameţiţi de sunetele fermecate; mie îmi răsună şi acum în urechi şi, dacă aş avea posibilitatea, nici mâine nu aş lipsi şi l-aş asculta de sute de ori, l-aş asculta numai pe dânsul…”
După efervescenţa şi entuziasmul celor patru concerte clujene, etapa ardeleană a turneului românesc al lui Franz Liszt avea să se încheie cu concertul susţinut la Hanul Orăşenesc din Aiud, la 8 decembrie 1846. La fel ca în celelalte oraşe vizitate, trăsura lui Liszt a fost aşteptată la marginea oraşului de o delegaţie impunătoare, alcătuită din notabilităţi şi intelectuali de marcă ai oraşului. Aceasta l-a condus pe pianist, cu alaiul de rigoare, la Hanul Orăşenesc, unde urma să aibă loc concertul. La Prefectura oraşului a fost oferit un banchet în onoarea distinsului oaspete, în timpul căruia tinerii din oraş i-au cântat o serenadă compusă special pentru el. A urmat concertul propriu-zis, susţinut în sala de festivităţi a Hanului Orăşenesc. Au asistat exact 298 de spectatori, încasările fiind de 298 de florini. Dintre aceştia, Liszt a dăruit 100 de florini Şcolii Orăşeneşti, după care, în aclamaţii şi urale, a părăsit şi acest oraş transilvănean şi s-a îndreptat spre cea din urmă etapă a turneului său, meleagurile valahe şi moldave.
De la Aiud, Liszt a plecat, însoţit de doi prieteni, Sándor Teleky şi Bethlen, spre Bucureşti, într-un magnific cortegiu de nu mai puţin de patru trăsuri, trase fiecare de câte opt cai împodobiţi. Voiajul a durat opt zile, vreme în care convoiul a făcut nenumărate opriri şi popasuri, prilejuri cu care muzicianul a ascultat, cu sensibilitate şi receptivitate, tarafuri şi lăutari interpretând cu măiestrie frumoasele melodii populare româneşti. Liszt a notat cu atenţie în carnetul său motive ale muzicii populare româneşti, în care a găsit „o mare vână muzicală” pe care o va exploata şi valorifica în viitoarele sale compoziţii.
Pe durata şederii sale la Bucureşti, Franz Liszt a locuit la palatul prinţului Mihail Ghica, tatăl scriitoarei Dora D’Istria. În acest oraş va susţine pianistul nu mai puţin de trei reprezentaţii, primele două, la 22 şi 30 decembrie, la sala „Momolo”, ultimul concert fiind susţinut, la 1 ianuarie 1847, la invitaţia domnitorului Gheorghe Bibescu, în saloanele palatului domnesc.
Succesul a fost incontestabil. Redăm în acest sens câteva rânduri dintr-un articol al lui Cezar Bolliac, publicat în „Curierul Românesc”, despre primul concert al lui Liszt la Bucureşti: „Trei sute de persoane din societatea înaltă au primit artistul în aplauze şi fizionomia-i inspirată s-a animat în cercul adoratorilor... de la cel dintâi debut – ar fi zis cineva că sufletul cel mare al artistului s-a vărsat în toată sala şi inimile auditorilor au devenit clavirul, în care vibrau, ca prin electrism, sunetele clavirului ce se încorporase cu artistul”. Iar despre ultimul concert, din chiar prima zi a anului, 1 ianuarie 1847, ziarul „Vestitorul românesc” scria că talentatul pianist a improvizat pe tema unor cântece populare româneşti pe care „le-a frământat cu variaţii atât de felurite şi de magice, încât persoanele ce erau de faţă, neştiind cu ce să-şi arate a lor mulţumire, murmurau cu sfială un «Bravo», care se repeta în tot salonul”.
În Bucureşti, Franz Liszt a venit în contact cu reprezentanţii de frunte ai boierimii şi intelectualităţii liberale, revoluţionare, precum C.A. Rosetti, Cezar Bolliac, poetul Catina, pictorul Carol Popp de Szathmary, pe care îl cunoscuse mai demult, în Italia, dar şi Ion Văcărescu, care i-a dedicat nişte versuri impresionante: „Tu cânţi ca libertatea/În inimi împilate,/C’amarul, ca dreptatea/Cânţi, răni sunt vindecate”.
După triumful celor trei concerte bucureştene, la sfârşitul primei decade a lunii ianuarie 1847, însoţit de Guido de Karácsony, Franz Liszt a luat drumul Moldovei şi a Iaşilor. Ajuns acolo, va fi găzduit în casa vistiernicului Alecu Balş, boier cu vederi liberale, loc unde „tinerimea începuse a se aduna în fiecare lună, ca să petreacă seara în convorbiri şi critici literare”. În această casă va avea Liszt ocazia să-i cunoască Gheorghe Asachi şi pe Costache Negri şi tot în acest loc va susţine el primul concert, la 18 ianuarie, celelalte două, din 21 şi 24 ianuarie – dată simbol – fiind susţinte în sala Teatrului Nou.
Comentariile revistei „Albina românească” sunt mai mult decât elogioase, autorul cronicilor muzicale, nimeni altul decât Gheorghe Asachi, prezentându-l pe Liszt drept „un meteor din cele mai briliante ce se înfăţoşează pe orizontul artistic şi ţinteşte în ist moment toată a noastră luare aminte şi admiraţie... Manevrele claviaturii sale sunt non plus ultra al acestui instrument. În salturile sale cele mai sumeţe, în păşirile şi trecerile cele mai grele şi sunetele cele mai delicate, mâna stânga rivalizează cu cea dreaptă, se confundă cu ea şi fără o vederată opinteală aşa-i nasc sunetele care răpesc pe ascultători, spre durere, bucurie şi duioşie, după pornirea sentimentelor acestui mare maestru”.
În casa lui Alecu Balş a avut loc şi celebra întâlnire a pianistului cu Barbu Lăutarul. Acesta din urmă i-a reprodus, la renumita sa lăută, câteva dintre acordurile şi improvizaţiile executate la pian de Franz Liszt, cu o asemenea exactitate şi măiestrie, încât maestrul, plin de uimire, nu a putut face altceva decât să exclame, siderat: „Eşti un adevărat artist…”
Turneul lui Franz Liszt pe meleagurile româneşti de la sfârşitul anului 1846 şi începutul celui următor a cunoscut, aşa cum era de aşteptat, un succes răsunător. Pianistul şi-a încântat spectatorii cu geniul, cu entuziasmul, cu vigoarea şi cu elanul său; şi, mai ales, cu muzica şi cu interpretarea sa. Iar oamenii l-au ascultat, l-au aclamat şi l-au iubit pentru ce a ştiut să le ofere. Strofa finală a poeziei „Liszt” a lui Ion Văcărescu e elocventă pentru redarea acestei stări de spirit: „Tot tonu-ţi din simţire/Românul nu-şi mai scoate:/A ta întipărire/El a uita nu poate. /Adu-ţi şi tu aminte,/Oriunde vei fi ferice,/De-aceste dragi cuvinte/Ce dragoste îţi zice”.


Dr.Maria Berényi