duminică, 24 iulie 2016

Contrar legendelor...Maestru necunoscut : portretul lui Vlad Ţepeş, cca.1575-1595 (Castelul Ambras, Tirol, Austria,  semnat ST pe nasturele de jos).

Vlad Ţepes avea o bună libertate de mişcare în timpul şederii sale în Ungaria. I s-a cedat o casă în Pesta, primea subsidii, iar după 1474 documentele ne arată că avea în proprietate o casă la Pécs.


Matia Corvin, regele Ungariei, porunceşte lui Toma Altemberger, primarul Sibiului, să achite cu titlu de subsidiu lui Drakwlya suma de 200 de florini proveniţi din tricesimă sau veniturile cămării din Baia de Arieş (1), şi “chitanţa” lui Vlad Ţepeş de primire a sumei. (ANS, UII, Nr. 365)

”Noi Ladislaus Dragkwlya voievod al părţilor Transalpine notificăm şi recunoaştem public……Nos Ladislaus Dragkwlya vaivoda partium Transalpinensium notificamus et recognovimus publice per praesentes quibus incumbit universis, quomodo spectabilis vir magister Thomas Altemberger magister civium civitatis Cibiniensis in sua et aliorum civium civitatis praedictae et Brassowiensis personis ad rationem arendationis vigesimae ad literatorium mandatum gratiosissimi domini nostri regis ducentos florenos Vngariales effective nobis dedit et assignavit. Super quibus ducentis florenis dictum magistrum civium et consules praedictarum civitatum liberos reddimus et per omnia absolutes harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datis in Bolkach in festo Colomani martyris, anno domini MoCCCCo LXXV. “


..............................................................................
1..”Mathias dei gratia rex Hungariae, Bohemiae et cetera. 
Prudens et circumspecte fidelis nobis dilecte. Mandamus tibi, quatenus statim receptis praesentibus de pecuniis tricesimalibus vel de proventibus camerae Offenbanya fideli nostro Drakwlye ducentes florenos pro subsidio dare debeas ad rationem nostram Et aliud sub nostra gravissima indignatione facere non praesumpmas. Praesentes autem, quas etiam pro maiori securitate tua propriae manus nostrae scripto signavimus, facta restitutione eorundem ducentorum florinorum pro tua expeditione apud te conserves. Datum Budae in festo beati Mathei apostoli et evangelistae, anno et cetera LXXmo quinto, regnorum nostrorum Hungariae et cetera anno XVIImo, Bohemiae vero septimo. Mathias rex manu propria.” (ANS, UII, Nr.361)


Ineu, 13 iunie 1693


“Lista de inventar întocmit în zilele 28 şi 29 mai 1693, cu armamentul, muniţiile şi materialele de luptă găsite în cetatea Ineului, în ziua ocupării acesteia.


Ineu, 1933 – cetatea şi ruinele geamiei 

Astfel sunt:
Tunuri metalice 38 de buc., turnate din bronz şi fontă
Dispozitiv de tragere 1 buc.confecţionat din metal (de 2 livre)
Dispozitiv de tragere 1 buc.confectionat din metal (de 0,6 livră)
Dispozitiv de tragere 1 buc.confecţionat din metal (de 4 livre)
Clopot de 6 centenarius/majă 1 buc.
Praf de puşcă turcesc 200 de măji, fitil 10 măji; Plumb 20 de măji;


Ineu, 1750

Ghiulele de diferite mărimi 1500 de buc.; Ghiulele de 3 livre 762 de buc.; Sape 55 de buc.; Cozi de unelte 162 de buc.; Grenade (din metal, sticlă, şi ceramic) 1500 de buc.; Contragreutăţi de 60 livre 10 buc.; Bombe de 10 livre 9 buc.; Unelte pentru săpat şanţ, din metal (lăsate în urmă de turci) 2.080 de buc.; Lopeţi din lemn 900 de buc.


Inventarul publicat în ziarul “Ordentliche Wöchentliche Post” München, 26 iunie 1693, nr.XXVI - online aici:

Saci turceşti cu nisip 350 de buc; Ghiulele de 12 livre pentru lanţ (bici de luptă?) 200 de bucăţi; Arcuri turceşti 200 de buc.; Roţi pentru tunuri 10 buc.; Ţesătură din bumbac 9 măji; Bombă metalică de 40 de livre 1 buc.; Grenade din metal 60 de buc; Funii lungi 15 buc.; Spade 600 de buc.; Făclii 156 de buc.; Coroane incendiare 24 de buc.”