marți, 21 decembrie 2010

SÂNGEROASA DIETĂ DE LA ARAD

şi Borich Kalamanos, un tenace pretendent la coroana ungară


Dieta de la Arad, 1131 (Chronicon Pictum)

În Ungaria arpadiană nu era formată instituţia sistemului de succesiune la tron. Exista un singur principiu: oricine cine era rudă pe linie bărbătească sau pe linie feminină cu Arpadienii, avea dreptul să-şi revendice tronul Ungariei. În practică însă reuşita acestei principii a depins în mod hotărâtor de raportul de forţe dintre susţinătorii unuia sau al celuilalt concurent la coroană. În secolul al XII-lea toţi regii Ungariei s-au văzut nevoiţi a duce lupte armate pentru a-şi păstra tronul, ori au fost contraregi.  Regele Coloman cu fratele său mai mic, Álmos, regele Ştefan al III-lea cu unchiul său şi cu doi prinţi, iar regele Bela al III-lea cu fratele său, ducele Géza. Din rândul aspiranţilor la coroana Ungariei a făcut parte şi Borich (Boris), nepotul marelui cneaz Vladimir Monomah, care „a amărât” vieţile a doi regi, Bela al II-lea şi Géza al II-lea.
Sigiliul regelui Coloman Cărturarul, anul 1109 (MKA, Acta Jesuitica Q 313)Regele-cavaler Ladislau, numit şi Elegantissimus Rex, a fost urmat la tron de Coloman, primul episcop de Oradea. Cu dispensă de la papa Urban al II-lea, Coloman Cărturarul a fost încoronat în anul 1195.(1)
„...Iste Colomanus  fuit Episcopus Varadiensis” (Chronicon Pictum)

După moartea primei sale soţii (2), în 1112 Coloman se căsătoreşte cu Ofimja (Eufimia), fiica marelui cneaz al Rusiei Kievene,Vladimir Monomah.

„ 1112... în aceeaşi vară a fost dusă Ofimja Volodimerna în Ungaria, pentru rege” (3)

În preajma anului 1113/1114 noua regină va fi acuzată de adulter. Judecată, ea a fost trimisă înapoi la curtea tatălui ei, la Kiev, unde Eufimia a dat naştere unui băiat, pe nume Boris, dar regele Coloman a refuzat să-l accepte ca fiu. (4
ANULUS COLOMANNI REGIS -  GUT GUT GUTANI TABAL
Inelul apotropaic al regelui Coloman Cărturarul (Muzeul Naţional Ungar) (5)


Despre copilăria lui Boris nu ştim nimic. Probabil şi-a petrecut-o la curtea din Kiev unde, după moartea lui Vladimir Monomah, mare cneaz va deveni fratele Eufimiei, Mstislav. Primele date documentare despre Boris le avem din 1130/1131, când şi-a făcut apariţia la Konstantinoupolis.(6) În această perioadă relaţiile bizantino-ungare erau mai degrabă reci, iar speranţa lui Boris, că basileul Ioannes Comnenos al II-lea îl va susţine în lupta sa pentru tronul Ungariei, nu părea a fi lipsită de temei, mai ales că a devenit protejatul împărătesei (7) Prin demersul Eirenei, Boris s-a căsătorit cu o rudă a împăratului (Kinnamos), iar din Ungaria veneau veşti încurajatoare din partea aristocraţilor indignaţi de alegerea unui rege cu o infirmitate fizică. (8) Dar nici motivele politice sau dinastice nu l-au convins pe bazileu să-l spijine armat pe Boris Kalamanos.

Înşelat în toate speranţele sale, Boris a plecat la curtea regelui polonez, căutând un protector mai potrivit.
........................................................

1.Pe regele Coloman îl găsim în termeni buni cu Papa Urban al II-lea. Căutând susţinător în lupta sa contra lui Álmos, la conciliul ecumenic de la Guastalla, în 1106, regele renunţă la dreptul de investirură: „Episcoporum, quam fecit rex Hungariae ad mandatum Papae. Denunciamus vobis, Pater venerande; nos legi divinae subditos, ac secundum eam vobis servire paratos: unde et investituram Episcoporum hactenus a maioribus habitam, iuxta admonitionem vestram, dimisimus, et si quem in electione huiusmodi minus canonice retractatum est, de caetero, Deo volente, cavebimus.” (Cardinalul Boso, Vita Paschalis II - Codex Riccardinus 228)


Bulla Papei Paschalis al II-lea, 1102 (Abaţia Benedictină de la Pannonhalma, Capsarium,U 405)

2. A fost fiica ducelui normand Roger (Ruggero) al Siciliei. Nu-i cunoaştem numele (după unele surse, Buzilla).  Coloman a cerut-o în căsătorie în 1096. „Colomanus autem, rex Ungarorum, audiens famam Siculorum gloriosi comitis Rogerii, legatos dirigens, filiam suam in matrimonium concedi expostulat......- Regele Ungariei, auzind renumele gloriosului duce Roger, şi-a trimis solii la el şi ...a cerut-o de nevastă pe fiica acestuia.....Arduin, episcop de Iouiens (Győr) şi comesul Thoma au fost trimişi acolo..... În luna mai a anului 1097  şi-a trimis fata, cu episcopul di Liocastro şi cu 300 de viteji în Panonia, cu zestre multe.....au ajuns în portul Alba (azi Biograd na Moru)....Au venit înaintea lor Vinkurius, comes de Bellegratae (comite de Alba/ Transilvania) cu un alai de 5000 de oameni înarnaţi...” (Gaufredus de Malaterra: Roberti Viscardi Calabriae ducis, et Rogerii eius fratris Calabriae et Sicillae ducis principum – rerum gestarum. libri IV, 25)


Dux Rogeri’ (Petrus de Ebulo)

3. Analele kieviene 1111-1174, din codexul Ipatij/Hypatius. În 1116, la porunca cneazului Vladimir Monomah, stareţul Sylvestru rescrie sfârşitul (s-a pierdut) cronicii ruseşti Povesti vremennih let.(Această versiune se găseşte în codexul Lavrentij/Laurentius, urmată de Cronica de Susdal, care urmăreşte evenimetele până în anul 1305) În 1118 un copiator anonim copiează, cu mici modificări, cronica lui Sylvestru. Această lucrarea o găsim azi în codexul numit Ipatij/Hypatius, care se încheie cu Analele Halici-Volhinia, urmărind întâmplările importante până în anul 1292.

Eufimia moare la 4 aprilie 1138, a fost înmormântată la Berestov, în biserica Mântuitorului.

 ”Anul 6647. ....a murit Ofimja Volodimerna,  în ziua a patra a lunii aprilie, lunea de după Duminica Tomii”


Coroana bazileului Constantin al IX-lea Monomahos 
(Muzeul Naţional Ungar)


4. Nu toţi au considerat-o vinovată. „ Rex secundam duxit uxorem de Ruscia, quam in adulterio deprehensam peccantem, nec violenta temeritate dimisit. Remisit ergo eam rex in terram suam. Quae ex adulterio peperit filium, nomine Borich, Borich autem genuit Colomanum.- Regele a doua oară şi-a luat soţie din Rusia, cum a fost prinsă în păcatul adulterului, a părăsit-o fără pripire sălbatică. Aşadar regele a trimis-o înapoi în ţara ei. Ea a născut un fiu adulterin, cu numele Borich, însă Borich a fost procreat de Coloman” (Thuróczi)

Atât continuatorul cronicii lui Cozma Praghezul, cât şi episcopul Otto von Freising afirmă hotărât că Boris, deşi s-a născut la Kiev, era fiul regelui Coloman.

Mater enim praefati iuvenis a marito suo, rege videlcet Comomano, repudiata, dum esset praegnans, rediit ad partem atque ibi puerum peperit.”(Canonicus Wissegradiensis Continuator Cosmae Pragensis)

Cronicarii bizantini la fel, îl considerau pe Boris fiul lui Coloman (Boris Kalamanos)

 5. „...Konyves Kalman appellatur; eo quod libros habebat,...  – s-a numit Könyves Kálmán (Coloman Cărturarul); pentru că în acele timpuri avea cărţi....” Acest intelectual medieval, care „a stabilit” prin lege că strigoii nu pot exista,  purta inel cu formulă magică.

6. Istoriograful bizantin Kinnamos „Epitome rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum”

Este posibil ca Boris a trăit în Ungaria o perioadă. Cronicarul Thuróczi menţionează (foarte pe scurt) un episod petrecut cu puţin timp înainte de moartea regelui Ştefan al II-lea (fiul lui Coloman cu soţia sa normandă): regele fiind bolnav, câţiva aristocraţi trădători i-au desemnat moştenitori la tron pe comesul Bors şi pe Ivan –„Bors vero et Ivan, inani spe ducti, a traditoribus in Regem electi sunt.” Ivan va fi decapitat, iar comesul Bors reuşeşte să fugă la Konstantinoupolis. Boris apare ca pretendent doar după moartea fiului legitim al lui Coloman, socotind, probabil, că are mai mult drept la coroană decât Bela, un nepot de frate. 


Sarcofagul împărătesei Eirene (Hagia Sofia, foto: Géza Nagymihályi)

7. Pyrisca, fiica regelui Ladislau I (cel Sfânt) şi a prinţesei Adelhaid de Rheinfeld. Născută în 1088, Coloman Cărturarul o căsătoreşte (în 1104) cu Joannes Komnenos (viitorul bazileu). Trece la ortodoxism, primind la botez numele Eirene. Moare la 13 august 1134, în tabăra militară din Bythinia, în timpul unei expediţii împotriva turcilor selgiucizi. Pe patul de moarte s-a călugărit, primind numele de Xene (Străina).


 
Ioannes al II-lea Komnenos, împărăteasa Eirene şi prinţul Alexios (Hagia Sophia)

 
8. În anul 1131 pe tronul Ungariei urcă fiul ducelui Álmos, Bela al II-lea. Pentru a-i asigura succesiunea la tron fiului său Ştefan, în preajma lui 1113, după cea de-a doua răzvrătire a lui Álmos, regele Coloman i-a orbit pe fratele său şi pe fiul acestuia, în vârstă de 6-7 ani. Pe copil a vrut să-l castreze, Bela doar prin inventivitatea călăului a scăpat de mutilare.

Ducele Álmos în anul 1127 reuşeşte să plece la Constantinopol (mama lui, Synadena, era grecoaică), îşi schimbă numele în Konstantinos şi se stabileşte în Macedonia.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu