sâmbătă, 2 iulie 2011

SIGILLA V

Elemente heraldice, sigilii de demnitari, cetăţeni şi oraşe din Banate, Transilvania şi Partium

Nos Pipo de Ozora, comite de Timiş, Cenad, Arad, Caraş şi Kewe. 1405 (MOL, DL 57402)
(Filippo Buondelmonti degli Scolari)


Nos Paulus de Kinis  inferiorum capitaneus generalis şi comite de Timiş. 1481 (MOL, DL 81852)
Sigiliu timbrat, Ø 0,8 cm. Câmpul sigilar: scut cu vârful rotunjit, în scut înscris un braţ drept în armură, ţinând o sabie scurtă  care este flancată de Luna (luna sinistrum latus) şi o stea cu şase colţuri. Legenda: majusculele P şi KPiatra tombală a lui  Paul Chinezul  (detaliu)

Nos Petrus filius Lorandi vice Comes de Karasow, 1346 (MOL, DL 91368)


Nos magister Thomas dictus Chupur, vicecomite, comitatul Caraş. 1380
Sigiliu-inel, imprimat în ceară naturală,Ø18 mm, Legenda: S THOME FILI STEI
(MOL, DL 91871) 


Nos Franko de Tallowz, comite de Keve şi căpitan de Belgrad (viitor ban al Severinului). 1432 (MOL, DL 54781)
(Originar din insula Korčula, a căzut pe câmpul de luptă de la Câmpia Mierlei)

Nos Franko de Tallowz, comite de Keve. 1434 (MOL, DL 80468)


Pater Nicolaus de Redewitz Ordinis Cruciferorum, perceptor ceterorum fratrum in Regno Hungarie missorum, Capitaneus Zeuerieninsis necnon comes monetarum Cibiniensis. 1430 (MOL, DL 43822)
(Nicolaus de Redwitz, senatorul Ordinului Cruciaţilor, preceptor al tuturor fraţilor ordinului aflaţi în Ungaria, ban al Severinului şi comite al monetăriei regale de la Sibiu)Petru Tharnok de Mackas, ban al Severinului, 1504 (sigiliu folosit doar la patens), Ø22 mm
PETHR • ISTENEK • RABIA • 15  EZ (Pethr • Robul • lui Dumnezeu • 15 Acesta)
(MOL, DL 46676)

Iacob de Gerlişte, ban al Severinului, 1504 (sigiliu folosit doar la patens), Ø22mm
IACOB • ISTENEK • RABIA • 1 • 5 • EZ (Iacob • Robul • lui Dumnezeu • 1• 5 •Acesta)
(MOL, DL 46676)


Nos Thomas condam (fost) vajvoda Transilvanus, comite de Caraş şi Kewe. 1348 (MOL, DL 41093)


Ştefan de Rozgony, comite de Timiş. 1429 (MOL, DL 64265)

Ştefan de Losoncz, ban de Mačva. 1391 (MOL, DL 78060)

Toma Dragfi de Béltek, vice-ban de Mačva, 1461 (MOL, DL 81446)
  
Nos Ladislaus Kenderes de Malomviz, 1525 (MOL, DL 99355)
(Ladislau Cândea din Râul de Mori)


Petrus Vokachin de Crassofew (Caraşova), 1493 (MOL, DL 65437)


Petru Desy de Themeshely (Între Timişuri), 1504 (MOL, DL 73037)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu