miercuri, 24 noiembrie 2010

ISTORII MĂRUNTE

Un episod prea puţin cunoscut din trecutul cumanilor.


Protestatoria pro Paulo filio Iwanka facta.
Scrisoare de adeverire, emis de magistrul Ladizlaus, prepositus de Tytul (MOL, DL 101894)
Conflictul între Carol de Anjou  şi Basarab a izbucnit în anul 1324, când voievodul transalpin, în oarecare măsură dependent  de coroana ungară, a ocupat Banatul Severinului.(1) Magister Martin fiul lui Bugar, comite de Scylag (Sălaj) fusese trimis în repetate rânduri la Basarab „pluribus... nostras legationes ad Bazarab woyuodam nostrum Transalpinum”. Presupun fără succes, fiindcă în toamna anului 1324, regele conduce personal o expediţie militară în Transalpina. (2) Basarab recunoaşte suzeranitatea lui Carol, dar  se pare că Banatul Severinului rămâne pe mâna voievodului. Conform documentelor vremii, această victorie îndoielnică a declanşat aprinse dispute în rândul supuşilor din Regatul Ungar. Fiul comitelui cuman Parabuch, contrar „opiniei publice”,  îl preamărea pe Basarab (a dat curs chemării sângelui ?).

La data de 18 iunie 1325, magistrul Ladizlaus, prepositus de Tytul (azi Titel, Vojvodina), secretar, notar şi comitele capelei regelui (comes capelle domini regis), profesor în arta ştiinţelor medicale (artis medicine scientieque professor) adevereşte, că s-a prezentat în faţa sa Paulo, fiul lui Iwanka de Vgal (3) pentru a protesta.

În data de  9 iunie 1325, Stephanus, fiul comitelui cuman Parabuch,  în  cadrul unor discuţii, îl defăima pe regele Carol, susţinând că puterea regelui nu echivalează cu puterea infidelului Bazarab, şi l-a preamărit pe acesta. El, Paulo, a combătut aceste argumente şi l-a mustrat verbal pe Stephanus pentru aceste vorbe de infidelitate. Ca urmare a admonestării, cu mai mulţi complici înarmaţi, Stephanus l-a atacat  în noaptea de 17 iunie, şi l-ar fi omorât cu siguranţă, dacă el nu ar fi reuşit să îl rănească.

„....quia Stephanus filius comitis Parabuh Comani in quindenis Penthecostes anno domini M CCC XX quinto preteritis dominum nostrum Karolum dei gratia illustrem regem Hungarie delaudasset et Bazarab Transalpinum sancte regié corone infidelem in preiudicium regalis pietatis eo modo, ut ipsius domini regis potentia potentie ipsius Bazarab non in aliquo posset contraire et equari, conlaudasset, predictum Stephanum filium Parabuh verbis correctibilibus de tali prolatione verborum suorum arguisset et nisi per aliquos consocios suos prohibitus extitisset, mox mala sibi que potuisset, ratione talium illicitorum et infidelissimorum verborum suorum inferre voluisset. Demum prelibatus Stephanus filius Parabuh pro talibus factis suis lucesscente ad nonum diem ipsis quindenis Penthecostes proxime sequentem quibusdam complicibus suis sibi adiunctis medie noctis tempore manibus potentiariis et armatis ad eum venisset et nisi iuvamine divino interveniente ipsum Stephanum vulnerando sibi precavere potuisset, precogitata malitia et rancore ipsum occidere voluisset” 

(Stephanus moare în urma rănilor primite, cumanii vor răzbunare, însă regele ordonă de la Visegrád  “pace eternă” şi împăcare între părţi, iar Paulo fiul lui Iwanka de Vgal este obligat să plătească comitelui cuman Parabuch suma de 50 de mărci. O marca ad pondus Hungariae=233.3533 gr. Ag.)


..............................................
1. Şirul Banilor de Severin se întrerupe în anul 1324. Până în anul 1330 nu mai este menţionat, ca ocupat, acest titlu.

2. Despre evenimentele petrecute în timpul expediţiei foarte puţine date au supravieţuit. A fost „penurie” de cai ?.., fiindcă un participant la această expediţie, Ladislaus fiul lui Ioannes din Balcani, a fost dat în judecată pentru că, în timpul luptelor, a furat calul lui Michael de Zelemer. (MOL, DL  2814)

3. Paulo, fiul lui Iwanka de Vgal în anul 1347 figurează ca stolnic (asztalnok) şi castellan de Gymus (Ghimeş)Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu